काठमाण्डौ । अब क्रेडिट कार्डमार्फत वालेट लोड गरी वस्तु तथा सेवाको विद्युतीय भुक्तानी गर्न पाइने भएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०७८ मा संशोधन तथा थप गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। जसअनुसार अब क्रेडिट कार्डमार्फत वाटेलमा लोड गरिएको रकम वस्तु तथा सेवाको विद्युतीय भुक्तानीका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। उक्त रकम बैंक खातामा ट्रान्सफर गर्न र नगद झिक्न नमिल्ने व्यवस्था सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले गर्नुपर्नेछ। 

सामान्यतया क्रेडिट कार्डबाट नगद कारोबार गर्न पाइँदैन। तर अत्यावश्यक भएको अवस्थामा कार्डको स्वीकृत सीमाको १० प्रतिशतसम्म नगद झिक्न बाधा पुगेको मानिने छैन। 

यसैगरी विद्युतीय वालेटमा ग्राहकले खाता खोल्दा तथा ग्राहक पहिचान विवरण अद्यावधिक गर्दा ‘पेस गरेको विवरण ठिक साँचो रहेको तथा सो विवरण झुटो ठहरिएमा कानुनबमोजिम सहुँला÷बुझाउँला’ भन्ने व्यहोराको विद्युतीय रुपमा स्वःघोषणा गर्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। 

विद्युतीय वालेटमा रकम लोड गर्दा, एक वालेटबाट अर्को वालेटमा रकमान्तर गर्दा तथा अन्य विद्युतीय भुक्तानी कारोबार गर्दा अनिवार्य रुपमा प्रयोजन खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले थप व्यवस्था गरेको छ।